Καθαρισμός Ατομικού Λέβητα Πετρελαίου

Καθαρισμός Ατομικού Λέβητα Πετρελαίου

Σε αυτόν τον καθαρισμό το πρόβλημα μας ήταν η έλλειψη συντήρησης άνω των δύο ετών με αποτέλεσμα την μη λειτουργία του μηχανήματος μας. Αναλυτικά ο πελάτης μας νοίκιασε το παραπάνω διαμέρισμα και πήγε να ανάψει τον καυστήρα του ο οποίος τελικώς δεν έπαιρνε μπροστά....