Σε αυτόν τον καθαρισμό το πρόβλημα μας ήταν η έλλειψη συντήρησης άνω των δύο ετών με αποτέλεσμα την μη λειτουργία του μηχανήματος μας. Αναλυτικά ο πελάτης μας νοίκιασε το παραπάνω διαμέρισμα και πήγε να ανάψει τον καυστήρα του ο οποίος τελικώς δεν έπαιρνε μπροστά.

Poulios Therm - Συντήρηση Καυστήρων Θεσσαλονίκη

Poulios Therm - Συντήρηση Καυστήρων Θεσσαλονίκη

Έτσι κληθήκαμε εμείς προκειμένου να επιληφθούμε και να επιλύσουμε το θέμα. Ανακαλύψαμε λοιπόν ότι το μηχάνημα μας δεν είχε καθαριστεί ποτέ, είχε βουλώσει το μπεκ , είχαν πιάσει βρωμιά οι σπινθηριστές και δεν μπορούσαν να δώσουν τάση για την έναυση του καυστήρα τα διαφράγματα του λέβητα ήταν βουλωμένα από τα κατάλοιπα των καύσεων. Η Poulios Therm έκανε τα ανάλογα όπως θα δείτε και στις εικόνες μας από μόνοι σας, κάνοντας την σύγκριση του πριν και του μετά. Αντικατάσταση του μπεκ , καθαρισμός των σπινθηριστών , του διασκορπιστή και των διαφραγμάτων του λέβητα.

Poulios Therm - Συντήρηση Καυστήρων Θεσσαλονίκη

Poulios Therm - Συντήρηση Καυστήρων Θεσσαλονίκη

Τελικό αποτέλεσμα ;;; Έτοιμος ο καυστήρας μας προς χρήση και ευχαριστημένος ο πελάτης μετά την ταλαιπωρία του. Η παραπάνω περίπτωση μας δείχνει δυστυχώς τα προβλήματα που προκύπτουν από τις μη σωστές συντηρήσεις μηχανημάτων ή κυρίως την έλλειψη ολικής συντήρησης.

Poulios Therm - Συντήρηση Καυστήρων Θεσσαλονίκη