Αντικατάσταση λέβητα φυσικού αερίου

Αντικατάσταση λέβητα φυσικού αερίου

Αντικατάσταση λέβητα φυσικου αερίου Η εταιρεία μας ανέλαβε άλλη μια αντικατάσταση παλιού λέβητα φυσικού αερίου με το γνωστό πλέον Ιταλικό λέβητα KONm της Unical. ένα μηχάνημα ποιοτικό με μεγάλο βαθμό απόδοσης και χαμηλή κατανάλωση στο φυσικό αέριο. Συνδιάστικά...