Εσωτερική εγκατασταση λέβητα φυσικου αερίου Unical KON1

Εσωτερική εγκατασταση λέβητα φυσικου αερίου Unical KON1

Εσωτερική εγκατάσταση του λέβητα φυσικού αερίου Unical KON1 Η εταρεία μας ανέλαβε την εσωτερική εγκατάσταση λέβητα φυσικού αερίου. Και σε αυτήν την περίπτωση προτιμήθηκε η Ιταλική εταιρεία Unical. Ο λέβητας που τοποθετήθηκε είναι ο KON1. Ο KON1 έχει άμεση παραγωγή...
Αντικατασταση λέβητα φυσικού αερίου με Unical KONm

Αντικατασταση λέβητα φυσικού αερίου με Unical KONm

Αντικατασταση λέβητα φυσικου αερίου με Unical KONm Η εταρεία μας προέβη σε ακόμα μία αντικατασταση παλιού λέβητα φυσικού αερίου. Σε αυτήν όπως και σε αλλες αντικαταστάσεις προτιμήθηκε ο Ιταλικός λέβητας KONm της Unical. Ο λέβητας διαθέτει 7ετή εγγύηση με προυπόθεση...