Η συγκεκριμένη εγκατάσταση περιλαμβάνει την τοποθέτηση ενός ξυλολέβητα σε συνδυασμό με υπάρχουσα θέρμανση πετρελαίου. Αναλυτικά θέλοντας να ενώσουμε δύο πηγές ενέργειας ενισχύσαμε το προαναφερόμενο σύστημα θέρμανσης με τον ξυλολέβητα θερμαντικής ισχύς 60 έως 80 kw μαζί με ένα δοχείο αδράνειας 1000 λίτρων.

Poulios Therm - Συντήρηση Καυστήρων Θεσσαλονίκη

Τελικό αποτέλεσμα συνδυασμός θέρμανσης με δύο εναλλακτικές μορφές παράλληλες και ταυτόχρονες για καλύτερη απόδοση και περισσότερη εξοικονόμηση χρημάτων. Να σημειωθεί πώς ότι υλικά χρησιμοποιήθηκαν στην παραπάνω εργασία ήταν όλα Ελληνικής Κατασκευής διότι πρωταρχικός στόχος της Poulios Therm είναι να στηρίξουμε την Ελλάδα και τα δικά μας προϊόντα.

Poulios Therm - Συντήρηση Καυστήρων Θεσσαλονίκη

Poulios Therm - Συντήρηση Καυστήρων Θεσσαλονίκη