Η εταιρεία μας έλαβε μέρος σε ένα διαγωνισμό για δύο διαμερίσματα στα οποία πρέπει να τοποθετηθεί θέρμανση και τα ποια ανήκουν στη Ψυχιατρική Κλινική Θεσσαλονίκης, τον οποίο και τελικά κέρδισσε.

Οι προυποθέσεις του συγκεκριμένου διαγωνισμού, ήταν οι λέβητες φυσικού αερίου να πράγουν  ισχύς εξόδου 31Kw. Η προσφορά που κατέθεσε η εταιρεία μας ήταν με τους λέβητες φυσικού αερίου Unical !DEA CS 32, οι οποίοι πληρούν τις προυποθέσεις του διαγωνισμού και οι οποίοι είναι εξολοκλήρου φταγμένοι στα εργοστάσια της εταιρείας στην Ιταλία . αποτελούμενοι εξολοκλήρου απο χάλκινα και μεταλλικά μέρη.

Poulios Therm - Συντήρηση Καυστήρων Θεσσαλονίκη

Poulios Therm - Συντήρηση Καυστήρων Θεσσαλονίκη

Poulios Therm - Συντήρηση Καυστήρων Θεσσαλονίκη

Poulios Therm - Συντήρηση Καυστήρων Θεσσαλονίκη

Poulios Therm - Συντήρηση Καυστήρων Θεσσαλονίκη

Poulios Therm - Συντήρηση Καυστήρων Θεσσαλονίκη

Poulios Therm - Συντήρηση Καυστήρων Θεσσαλονίκη

Poulios Therm - Συντήρηση Καυστήρων Θεσσαλονίκη