ΠΡΟ-ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Μέγιστη πίεση λειτουργίας:6bar
Εύρος Θερμοκρασίας :5 – 60οC

Εξοπλισμένοι με:

  • Συλλέκτη πρασαγωγής από πολυμερές υλικό, με ενσωματωμένα παροχόμετρα και βαλβίδες εξισορρόπησης ροής.
  • Συλλέκτη επιστροφής από πολυμερές υλικό, με ενσωματωμένους διακόπτες απομόνωσης που επιδέχονται ηλεκτροθερμικές κεφαλές.
  • Τερματικό από πολυμερές υλικό με αυτόματο εξαεριστικό με υδροσκοπικό καπάκι, κρούνο εκκένωσης και πλήρωσης
  • Ζεύγος σφαιρικών διακοπτών
  • Θερμόμετρα LCD στην προσαγωγή και την επιστροφή
  • Αυτοκόλλητες ταινίες επισήμανσης χώρων
  • Ζεύγος στηριγμάτων για εγκατάσταση σε πίνακα
  • Πίνακας με ρυθμιζόμενο ύψος και βάθος
  • Αντάπτορας σύνδεσης με κλιπς κωδικός 675850 , για τις εξόδους των συλλεκτών (περιλαμβάνονται στη συσκευασία)
  • Μήτρα κοπής σωλήνων κωδικός 675002(περιλαμβάνεται στη συσκευασία)