Προ Συναρμολογημένοι Συλλέκτες Διανομής

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bar- Εύρος θερμοκρασίας 0-80’C

Εξοπλισμένοι με:

  • Συλλέκτης προσαγωγής με ενσωματωμένο παροχόμετρο και βαλβίδες εξισορρόπησης ροής.
  • Συλλέκτη επιστροφής με ενσωματωμένους διακόπτες απομόνωσης που επιδέχονται ηλεκτροθερμικές κεφαλές.
  • Τερματικό με σφαιριό διακόπτη πολλαπλών θέσεων, αυτόματο εξαεριστικό και κρούνο εκκένωσης και πλήρωσης.
  • Κνετρικό by-pass με σταθερή ρύθμιση και σωληνώσεις σύνδεσης.
  • Σφαιρικούς διακόπτες.
  • Στηρίγματα για εγκατάσταση σε πίνακα ή στον τοίχο.