ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ MALGORANI

  • Διαστάσεις : 1/2”
  • Πίεση Εισόδου: 10bar
  • Πίεση Εξόδου: 0,5 – 4 bar
  • Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 80οC
  • Δεν Περιλαμβάνει μανόμετρο
  • Περιλαμβάνει τα ρακόρ

Κωδικοι:5231  5233