ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ

Πεπιεσμένος ορείχαλκος

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10bar

Μέγιστη πίεση εκτόνωσης: 2,5bar

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 120οC

Κωδικος: 502030  502040

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ

Πεπιεσμένος ορείχαλκος

Με υδροσκοπική τάπα ασφαλειας

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10bar

Μέγιστη πίεση εκτόνωσης: 2,5bar

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 120οC

Κωδικος: 502051  502061

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ

Πεπιεσμένος ορείχαλκος

Επιχρωμιωμένο

Με αυτόματο διακόπτη

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10bar

Μέγιστη πίεση εκτόνωσης: 2,5bar

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 110οC

Κωδικος: 502131 502141

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ

Πεπιεσμένος ορείχαλκος

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10bar

Μέγιστη πίεση εκτόνωσης: 2,5bar

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 115οC

Κωδικος:502640

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ

Πεπιεσμένος ορείχαλκος

Επιχρωμιωμένο

Με υδροσκοπική τάπα

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10bar

Μέγιστη πίεση εκτόνωσης: 2,5bar

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 100οC

Κωδικος: 504401

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ

Πεπιεσμένος ορείχαλκος

Επιχρωμιωμένο

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10bar

Μέγιστη πίεση εκτόνωσης: 2,5bar

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 120οC

Κωδικος: 502031  502041