ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Ιδιαίτερα περιορισμένες διαστάσεις.
 • Όλοι οι λέβητες διαθέτουν δύο εναλλάκτες.
 • Ορειχάλκινο υδραυλικό σύστημα με συνδέσεις βάσει DIN.
 • Κάλυμμα τριών τεμαχίων.
 • Διαχείρηση Ζεστού Νερού Χρήσης μέσω δύο αισθητήρων.
 • Συνεχής έλεγχος καύσης μέσω ηλεκτρονικής βαλβίδας αερίου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 1. Ευκολια στη λειτουργία, μεγάλη αξιοπιστία και μειωμένη συντήρηση στο πέρασμα του χρόνου.
 2. Μέγιστη ασφάλεια σε περίπτωση κακής εκκένωσης των καυσαερίων η επανακυκλοφορία “άκαυτου” αερίου(που δεν ανιχνεύεται από τα κλασσικά παραδοσιακά συστήματα).
 3. Καλύτερος έλεγχος των παραγόντων καύσης λόγω ανοχών λειτουργίας, οξείδωσης ή απωλειών μόνωσης.
 4. Καμία μηχανική ρύθμιση.Η ρύθμιση της βαλβίδας αερίου γίνεται μέσω software.
 5. Δεν απαιτείται πλέον ο πιεζοστάτης αέρα καύσης που υπάρχει στους λέβητες κλασσικού τύπου, αποφεύγοντας έτσι όλα τα πιθανά προβλήματα δυσλειτουργιών του.
 6. Μετατροπή λειτουργίας από μεθάνιο σε GPL μέσω μιας παραμέτρους στους λέβητες συμπύκνωσης και ασφαλής λειτουργίας σε περίπτωση λανθασμένου τύπου αερίου.