Αντικατασταση λέβητα φυσικου αερίου με Unical KONm

Η εταρεία μας προέβη σε ακόμα μία αντικατασταση παλιού λέβητα φυσικού αερίου. Σε αυτήν όπως και σε αλλες αντικαταστάσεις προτιμήθηκε ο Ιταλικός λέβητας KONm της Unical. Ο λέβητας διαθέτει 7ετή εγγύηση με προυπόθεση την τήρηση των όρων ορθής συντήρησης.

Τοποθετήθηκαν τα βανάκια της Ιταλικής εταιρείας bugatti. Επίσης τοποθετήθηκε και ο διαχωριστής σωματιδίων DIRTMAG της Ιταλικής εταιρείας Caleffi, ο όποιος κρατάει καθαρό το κύκλωμα του  λέβητα από βρωμιές και σωματίδια.

Τέλος τοποθετήθηκε  ηλεκτρολογικός πίνακας για την απομόνωση του λέβητα από το υπόλοιπο δίκτυο του σπιτιού και προστατευτικό ερμάριο το οποίο προστατεύει το λέβητα από καιρικές συνθήκες.

Είμαστε στη διάθεση σας για όποια πληροφορία