Εγκατάσταση του κορυφαίου λέβητα αερίου συμπύκνωσης Unical KONe. 

Εγκατάσταση του κορυφαίου λέβητα αερίου συμπύκνωσης της κορυφαίας Ιταλικής Εταιρείας Unical KONe. Τοποθετήθηκε ο κορυφαίος διαχωριστής σωματιδίων της κορυφαίας Ιταλικής Εταιρείας Caleffi για μεγαλύτερη προστασία του κυκλώματος του μηχανήματος. Επίσης τοποθετήθηκε και ο αυτόματος πληρωτής επίσης από την κορυφαία Ιταλικής Εταιρείας Caleffi.Τέλος τοποθετήθηκε και το προστατευτικό κάλυμμα για μεγαλύτερη προστασία του μηχανήματος απο καιρικές συνθήκες.