Αντικατάσταση κυκλοφορητή WILO με τον inverter MAGNA1 της GRUNDFOS