Η κυρία Μαρία, χρόνια πελάτισσα της εταιρείας Poulios Therm, αγόρασε ένα οίκημα, το οποίο περιείχε ένα λέβητα, ιταλικής κατασκευής, αλλά παλιάς τεχνολογίας.

Poulios Therm - Συντήρηση Καυστήρων Θεσσαλονίκη

Poulios Therm - Συντήρηση Καυστήρων Θεσσαλονίκη

Poulios Therm - Συντήρηση Καυστήρων Θεσσαλονίκη

Οι προηγούμενοι ένοικοι του οικήματος, την πληροφόρησαν, ότι ο λέβητας είχε αρχίσει να εμφανίζει κάποια προβλήματα σχετικά με τη θερμότητα. Η κυρία Μαρία θέλοντας να εξασφαλίσει το κρύο χειμώνα που έπεται, απευθύνθηκε στην εταιρείας μας, Poulios Therm, ώστε να την ενημερώσουμε και να την κατευθύνουμε σε ένα οικονομικό αλλά και αξιόπιστο λέβητα.

Poulios Therm - Συντήρηση Καυστήρων Θεσσαλονίκη

Η εταιρεία μας, της πρότεινε και της τοποθέτησε τον λέβητα: “Unical !dea”, ο οποίος προέρχεται από την Ιταλία, είναι εύκολος στη χρήση και αξιόπιστος στη παραγωγή θερμότητας!

Poulios Therm - Συντήρηση Καυστήρων Θεσσαλονίκη

Poulios Therm - Συντήρηση Καυστήρων Θεσσαλονίκη

Poulios Therm - Συντήρηση Καυστήρων Θεσσαλονίκη

Poulios Therm - Συντήρηση Καυστήρων Θεσσαλονίκη

Poulios Therm - Συντήρηση Καυστήρων Θεσσαλονίκη