Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση ισχύει για τις ατομικές μονάδες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης του Ιταλικού οίκου UNICAL AG, και του επίσημου εισαγωγέα Ελλάδος, και καλύπτει αντικατάσταση και επισκευή οποιουδήποτε μέρους της συσκευής που θα παρουσιαστεί εργοστασιακό ελλάτωμα σε διάρκεια 2 ετών στα μηχανικά μέρη και 1 έτους στα ηλεκτρονικά.

Για την ενεργοποίηση της εγγύησης το παρόν πρέπει να αποσταλλέι, σε διάρκεια 1 μήνα από την ημερομηνία ενεργοποίησης στον Επίσημο εισαγωγέα Ελλάδς, με υπογραφή και σφραγίδα του εγκαταστάτη και του τελικού χρήστη.

Η εγγύηση ισχύει όταν η εγκατάσταση έχει πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης πρέπει να τηρούνται αυστηρά.

Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την αποκατάσταση τυχών βλάβης, και το κόστος εργασίας σύμφωνα με τις παρακάτω προυποθέσεις: α) η πρώτη ανάγκη επίσκεψης πρέπει να πραγματοποείται από τον τεχνικό που ενεργοποίησε τη μονάδα,  β) το κόστος εργασίας από τη δεύτερη επίσκεψη και μετά καλύπτεται απο τον Επίσημο εισαγωγέα Ελλάδος, στις περιοχές όπου υπάρχει εξουσιοδοτημένος τεχνικός ( Αττική -Θεσσαλονίκη- Θεσσαλία) σε διαφορετική περίπτωση τα έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Η εγκατάσταση δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Δεν έχει προσκομιστεί η εγγύηση στον Επίσημο εισαγωγέα Ελλάδος εντός των χρονικών ορίων
  • Δεν έχει πραγματοποιηθεί η ετήσια συντήρηση (Service) από εξουσιοδοτημένο τεχνικό (απαιτείται αποδεικτικό έντυπο, όπως απόδειξη και φύλλο συντήρησης)
  • Η βλάβη οφείλεται σε περιβαλλοντικές συνθήκες, αστάθεια του δικτύου ηλεκτρόδοτησης ή προβλήματα ηλεκτρικής εγκατάστασης και σε υπερβολική πίεση τροφοδοσίας
  • Η βλάβη οφείλεται σε κακή ποιότητα του νερού του κυκλώματος θέρμανσης και σε επικαθίσεις ιζημάτων, βρωμιάς, αλάτων και διάβρωση, Για το λόγο αυτο είναι απαραίτητη η τοποθέτηση ειδικών φίλτων (διαχωριστή σωματιδίων με μαγνητικό φίλτρο ) και η εκπλύση του κυκλώματος, ιδιαίτερα σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, με κατάλληλα υγρά.
  • Η βλάβη προκλήθηκε από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
  • Η μονάδα λειτουργέι με διαφορετικό τύπου αέριο από αυτο που  αναγράφεται στις οδηγίες.
  • Η μονάδα χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτους που αναγράφονται στις οδηγίες.

Επέκταση εγγύησης συν τεσσερα χρόνια(σύνολο 6 χρόνια) για όλη τη σειρά των επιτοίχιων λέβητων της εταιρείαςαπό το επίσημο service και διανομέα της Unical στη Θεσσαλονίκη,Pouliostherm,με την προυπόθεση της ετήσιας συντήρησης του μηχανήματος απο την Pouliostherm.